Vacature groepsleider

Vacature Groepsleider

Het Dagelijks Bestaan
Bij Stichting Het Dagelijks Bestaan staat passie voor jongeren centraal. Zo’n 30 professionals werken er samen met ongeveer dertig vrijwilligers en een wisselend aantal stagiaires. Het Dagelijks Bestaan is een ‘community-based’ werk- leer-en woongemeenschap in Zutphen voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar, die zijn vastgelopen in school, werk en/of leven of een nieuwe koers voor hun leven willen bepalen. Ook vrijwilligers en stagiaires hebben vaak een oriëntatievraag die aansluit bij de vraag die de jongeren hebben: duurzaam je weg in de wereld vinden.
Het hoofddoel van Het Dagelijks Bestaan is jongeren in een hecht sociaal netwerk te begeleiden naar een passende, kansrijke plek in de samenleving, waar ze zich als mens verder kunnen ontplooien.

Voor onze nieuwe plek in het Emerpark zijn wij zijn op zoek naar:

Twee groepsleiders voor 24 tot 32 uur per week.

De groepsleider:
⦁ heeft de jongeren goed in het vizier en rapporteert daar dagelijks over.
⦁ is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep.
⦁ is de rode draad, de wegwijzer, de spin in het web.
⦁ zorgt dat iedere jongere weet en doet wat er die dag van hem/haar gevraagd wordt.
⦁ zorgt dat het groepshuis in orde is.
⦁ Brengt zijn/haar kwaliteiten en passies mee en inspireert de jongeren.

De groepsleider:
⦁ kent zijn eigen script.
⦁ is pragmatisch en kan indien nodig directief zijn.
⦁ heeft op HBO-niveau kennis en inzicht in de menselijk ziel.
⦁ weet vanuit presentie te motiveren, activeren en stimuleren.
⦁ weet groepsdynamische processen te duiden en daarbinnen te handelen.

Wat biedt Het Dagelijks Bestaan?
De groepsleider kan een eigentijdse baan tegemoet zien bij een dynamische organisatie in het hart van de samenleving. De unieke aanpak van Het Dagelijks Bestaan blijkt in de praktijk erg succesvol en biedt volop persoonlijke ontwikkelingskansen.
Aanstelling geschiedt op basis van een eenjarig contract, met als voorbehoud dat bij onvoldoende aanmeldingen voor het dagprogramma een contract voortijdig kan worden beëindigd.
Heb je nog vragen dan kun je deze stellen aan Ingrid Rebel tel. 06 53 62 93 77.
Wanneer deze vacature je aanspreekt, maak dit dan voor 4 april as. gemotiveerd schriftelijk kenbaar aan Ingrid Rebel.
Emailadres: ingrid.rebel@hetdagelijksbestaan.nl

De eerste gesprekken vinden plaats op 9 april aanstaande via Zoom.us